תחומי פעילות

דיני עבודה

תחום משפט העבודה הוא תחום דינאמי ומרתק, המשקף ב"זמן אמת" התרחשויות חברתיות, כלכליות ופוליטיות. התמחותו של המשרד בתחום זה הביאה אותו להיות שותף למעצביה הבולטים של הפסיקה בתחום משפט העבודה.

עיסוקו של המשרד מתפרש על פני כל מגוון הסוגיות הכלולות במשפט העבודה האישי והקיבוצי, ולרבות התחומים המשיקים לו, ביניהם זכויות עובדי ציבור, נושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא, שרים, ח"כים ושופטים), מכרזים, זכויות גמלאים ממקום עבודתם, דין משמעתי, וזכויות עובדים בהליכי הפרטה, פירוט והבראה.

בין פסקי הדין והנושאים הבולטים בהם טיפל המשרד בתחום זה ניתן למצוא:

משפט ציבורי-מנהלי

המשרד מטפל בהגשת עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק ולבתי המשפט המנהליים בסוגיות שונות מתחום המשפט המנהלי והציבורי: פיקוח על בתי הדין לעבודה על ידי בית המשפט הגבוה לצדק, עצירת מינויים ופיטורים משיקולים פוליטיים, חוק חופש מידע, איכות הסביבה.

ראו, בין היתר:

תקשורת ומדיה

המשרד מייצג עיתונאים וגופי תקשורת בעריכת הסכמים ובהתדיינויות משפטיות.
בין היתר ייצג המשרד את רשות השידור בהליכים שונים אשר הוגשו כנגדה, גופי שידור שונים, וכן את חיים יבין (אישור חוזה העבודה עם רשות השידור בניגוד לעמדת אגודת העיתונאים ולעתירת ח"כ פורז), משה נגבי, רבקה מיכאלי, מוטי לוי, ארנון צוקרמן, אליעזר יערי, אדמונד סחייק ומוטי קירשנבאום.

השכלה גבוהה

המשרד שימש כיועץ המשפטי למועצה להשכלה גבוהה בין השנים 2004-1998. במסגרת זו ליווה המשרד את פעילותן השוטפת של מליאת המועצה להשכלה גבוהה וועדותיה, הן ביחס למוסדות ישראליים להשכלה גבוהה והן ביחס לשלוחות חו"ל, וכן טיפל וייצג את המועצה להשכלה גבוהה בהליכים משפטיים אשר הוגשו כנגדה בערכאות משפטיות שונות.